RK Meisjesschool

Het Adrianusklooster met aangrenzende meisjesschool

Het gebouw werd in 1906/1907 in opdracht van het RK Kerkbestuur gebouwd. Het klooster vertoont opmerkelijk veel overeenkomsten met de gebouwen van architect J. Heijkants. Het gebouw toont stijlelementen van het eclecticisme en de neorenaissance. Het gebouw heeft globaal een U-vormige plattegrond.

  • In de op het zuiden gelegen voorgevel toont de gevelsteen de tekst: PRIM.LAP.POS./ A. FRENKEN – PASTOR/ ANNO DOM. 1900.
  • In de topgevel zien we drie nissen, in de middelste staat een beeld van de H. Adrianus.
  • De ramen van de kapel hebben glas-in-loodramen.
  • Aan de voorzijde van het pand wordt het terras omgeven door een smeedijzeren sierhek op een laag bakstenen muurtje.
  • De Engelse tuin heeft een Lourdesgrot.

Op 11 september 1907 deden zes zusters van de congregatie van de Zusters van Liefde uit Schijndel hun intrede, om zich te wijden aan het onderwijs van meisjes en de verzorging van ouderen uit het dorp en omliggende dorpen.

Het gebouw werd in 1913 uitgebreid door de bouw van onder meer een mannenafdeling, een washuis, een stal en een schuur. Ook de kapel werd toen vergroot. In 1927 werd het gehele complex aan de zusters van Schijndel verkocht. In 1938 werd aan het complex nog een kleuterschool toegevoegd. De meisjesschool werd in 1963 een gemengde school. De laatste jaren werd het gebouw bewoond door zo’n veertig bejaarden en 13 zusters.

Sindsdien is het een aantal malen verbouwd. De belangrijkste wijziging betrof de sloop van de noordelijke vleugel, waarin een aantal dienstvertrekken (onder andere een wasserij) was ondergebracht. Op de voormalige binnenplaats zijn tegen de zuidvleugel en de westvleugel moderne aanbouwen gebouwd.

Het einde van de bejaardenhuis / school / klooster-bestemming van het gebouw kwam, toen in 1971 de nieuwe basisschool ‘De Hoge Waai‘ in gebruik werd genomen en vervolgens begin 1972 het nieuwe verzorgingstehuis ‘Het Hoge Veer’ gereed kwam. Op 16 april 1972 namen de zusters afscheid van Raamsdonk

Van klooster naar ontmoetingscentrum

Op 29 mei 1972 startte een werkgroep de poging om het gebouw te behouden voor het dorp en er een centrale accommodatie voor het dorp van te maken. Na anderhalf jaar van overleg, rapporten, acties kwam op 20 december 1973 het groene licht voor de noodzakelijke grondige verbouwing, die in november 1974 werd afgerond, onder meer met de inzet van veel Raamsdonkers. Op 25 januari 1975 vond de officiële opening plaats. In 2000 vierde het Ontmoetingscentrum het 25-jarig bestaan met een jaar lang jubileumactiviteiten.

Rond 1990 is een grondige renovatie van zalen, café, toiletten en voorzieningen uitgevoerd. In 2001 is het interieur geheel gemoderniseerd.

Heden is er een grootscheepse renovatie van het klooster gaande, na jaren van voorbereiding is daar in 2021 mee gestart, de werkzaamheden worden volgens de planning half 2022 afgerond.