ND schoolhuis

In Raamsdonk zijn talrijke scholen geweest zoals het “FRANSCH-EN-NEDERDUITSCH SCHOOL-HUIS VAN RAAMSDONK.
De bevlogen onderwijzer Hermanus Docters van Leeuwen kwam op 26-jarige leeftijd naar Raamsdonk en stichtte hier in 1787 de openbare Franse en Nederduitsche school. De school verzorgde een gedegen opleiding en was, zeker voor die tijd, van een veel hoger niveau dan men van een dorpsschool zou verwachten.
De leerlingen leerden Nederlands lezen en schrijven, rekenen, bijbelkennis, aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis en uiteraard Frans. De oudere leerlingen kregen in het Frans les.
Op 1 mei 1919 werd deze openbare school een katholieke jongensschool.