Onderwijs in Raamsdonk

Al in 1571 was er onderwijs in Raamsdonk, de schoolmeester heette Goris Janssen. Probeer je eens voor te stellen hoe dat er toen uitzag. Raamsdonk was nog maar klein, een paar huizen en een kerk. Vooral boeren woonden hier toen, en ’t Veer was nog echt een ‘dependance’ van het ‘dorp’.
In die tijd begon men zich te realiseren dat het belangrijk was dat kinderen meer leerden dan alleen die dingen die ze van thuis uit meekregen. Goris zal het niet makkelijk hebben gehad. Hij moest er voor zorgen dat kinderen leerde lezen en schrijven en vooral dat ze ook godsdienstles moesten krijgen.

Fransch en Nederduitsch schoolhuis van Raamsdonk

In Raamsdonk zijn talrijke scholen geweest zoals het “FRANSCH-EN-NEDERDUITSCH SCHOOL-HUIS VAN RAAMSDONK.
De bevlogen onderwijzer Hermanus Docters van Leeuwen kwam op 26-jarige leeftijd naar Raamsdonk en stichtte hier in 1787 de openbare Franse en Nederduitsche school. De school verzorgde een gedegen opleiding en was, zeker voor die tijd, van een veel hoger niveau dan men van een dorpsschool zou verwachten.
De leerlingen leerden Nederlands lezen en schrijven, rekenen, bijbelkennis, aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis en uiteraard Frans. De oudere leerlingen kregen in het Frans les.
Op 1 mei 1919 werd deze openbare school een katholieke jongensschool en in 1926 betrokken de jongens een nieuw schoolgebouw, namelijk de St. Leoschool naast het Adrianusgebouw, het huidige Ontmoetingscentrum.
De meisjes ontvingen al vanaf 1907 onderwijs in het Adrianusgebouw.
In Raamsdonk-dorp zijn in de loop der jaren tal van scholen geweest: de Landbouwschool, R.K. Meisjesschool, R.K. Jongensschool, Christelijke school, Agneskleuterschool, Prinses Wilhelminaschool, Huishoudschool/LHNO en nu nog De Hoge Waai.
Van een aantal van deze scholen hebben we foto’s die we in mappen hebben staan van de betreffende school. Klik erop en mail ons de ontbrekende gegevens/namen. Voor nog veel meer foto’s, bezoek onze archiefruimte “De Zolder“.

Hardstenen ornament in de gevel van het Fransch en Nederduitsch schoolhuis te Raamsdonk

Hardstenen ornament in de gevel van het Fransch en Neder Duitsch schoolhuis van Raamsdonk.